DESPRE NOI

Asociaţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului (ADDJ) Tulcea este o asociaţie ce funcţionează potrivit prevederilor actului constitutiv şi statutului, cu respectarea dispozitiilor Legii 215/2001 republicată, O.G. nr.26/2000 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii 339/2007, cu scopul de a accesa fondurile UE de dezvoltare rurală pentru comunele și orașele membre din județul Tulcea.

SRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEȚULUI TULCEA 2021-2027

SIDDDD HG 6022016