Informatii proiect pocu smis 130237

INCHIDEREA PROIECTULUI „ACȚIUNI SOCIALE ȘI MĂSURI INTEGRATE PRIN MECANISMUL DLRC ÎN COMUNITĂȚILE MARGINALIZATE DIN ORASUL ISACCEA/ REVARSAREA, JUDEȚUL TULCEA”

POCU ISACCEA SMIS 130237 flayer
POCU ISACCEA SMIS 130237 afis
COMUNICAT PRESĂ SMIS 130237


Comunicat 18.09.2023

Astazi 18 septembrie 2023, la sediul Centrului Cultural “Paul Barbaneagră ”din Isaccea, reprezentanții Asociației de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea în prezența partener UAT Isaccea ce are calitatea de beneficiar al proiectului „ACȚIUNI SOCIALE ȘI MĂSURI INTEGRATE PRIN MECANISMUL DLRC ÎN COMUNITĂȚILE MARGINALIZATE DIN ORAȘUL ISACCEA/ REVARSAREA, JUDEȚUL TULCEA” Cod SMIS: 130237 au înmânat certificatele de calificare, beneficiarilor din grupul țintă pentru seria a 2-a de formare profesională susținute în perioada decembrie 2021-septembrie 2022, 2 grupe:

  • VANZATOR/ COMERCIANT MARFURI ALIMENTARE (14 BENEFICIARI)
  • ZIDAR/ PIETRAR/ TENCUITOR (16 BENEFICIARI)

COMUNICAT!

Astazi 16.06.2023 au fost deschise ușile Complexului de servicii sociale Revărsarea, oraș Isaccea.

Pentru socializarea persoanelor in varsta care isi traiesc de multe ori batranetea izolate si pentru a le creste increderea si stima de sine, s-a organizat astăzi, în cadrul centrului, activitatea artistică dedicată beneficiarilor din Isaccea și Revărsarea.

Evenimentul a fost susținut de echipa de implementare a  proiectului ”ACTIUNI SOCIALE SI MASURI INTEGRATE PRIN MECANISMUL DLRC IN COMUNITATILE MARGINALIZATE DIN ORASUL ISACCEA/REVARSAREA, JUDETUL TULCEA” POCU/AP5/P.I.9VI/O.S.5.2./130237 implementat de Beneficiar UAT Oraș Isaccea în parteneriat cu Asociatia de Dezvoltare Durabila a Județului Tulcea.

Clădirea a fost reabilitată prin proiectul “AMENAJAREA COMPLEXULUI DE SERVICII SOCIALE REVARSAREA” finanțat prin Strategia de Dezvoltare Locală GAL Dobrogea de Nord Tulcea măsura M1/6B – Crearea și dezvoltarea infrastructurii sociale.

Relatii si informații suplimentare se pot obține telefonic

0733695021 – DRAGAN Danut Director EXECUTIV


Anunt 1.11.2022
Astazi 1 noiembrie 2022, la sediul Centrului Cultural din Isaccea, reprezentanții Asociației de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea în prezența partener UAT Isaccea ce are calitatea de beneficiar al proiectului „ACȚIUNI SOCIALE ȘI MĂSURI INTEGRATE PRIN MECANISMUL DLRC ÎN COMUNITĂȚILE MARGINALIZATE DIN ORAȘUL ISACCEA/ REVARSAREA, JUDEȚUL TULCEA” Cod SMIS: 130237 au înmânat certificatele de calificare, beneficiarilor din grupul țintă pentru primele 2 grupe de de formare profesională susținute în perioada decembrie 2021-septembrie 2022:

  • VANZATOR/ COMERCIANT MARFURI ALIMENTARE (14 BENEFICIARI)
  • ZIDAR/ PIETRAR/ TENCUITOR (12 BENEFICIARI)

COMUNICAT PRESĂ SMIS 130237 –Evaluarea finala a cursurilor organizare de partener ADDJ Tulcea

Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea a susținut astăzi impreună cu experții desemnați de AJPIS Tulcea, evaluarea beneficiarilor din grupul țintă, pentru primele 2 grupe de de formare profesională susținute în perioada decembrie 2021-septembrie 2022, în proiectul „ACȚIUNI SOCIALE ȘI MĂSURI INTEGRATE PRIN MECANISMUL DLRC ÎN COMUNITĂȚILE MARGINALIZATE DIN ORAȘUL ISACCEA/ REVARSAREA, JUDEȚUL TULCEA” Cod SMIS: 130237 implementat în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Isaccea, respectiv calificare în meseriile de:

  • VANZATOR/ COMERCIANT MARFURI ALIMENTARE (14 BENEFICIARI)
  • ZIDAR/ PIETRAR/ TENCUITOR (12 BENEFICIARI)

COMUNICAT,

31.05.2022

In cadrul proiectul „ACȚIUNI SOCIALE ȘI MĂSURI INTEGRATE PRIN MECANISMUL DLRC ÎN COMUNITĂȚILE MARGINALIZATE DIN ORAȘUL ISACCEA/ REVARSAREA, JUDEȚUL TULCEA” Cod SMIS: 130237 s-au desfășurat 5 sesiuni de consiliere în dezvoltare antreprenorială, susținute de Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea, în calitate de partener al beneficiarului UAT oraș Isaccea,la finalizarea cărora 62 de participanți, beneficiari din grupul țintă au primit diplome de participare:

perioada 10.05-07.06.2021-consiliere gr.1

11

persoane

perioada 14.06-12.07.2021-consiliere gr.2

14

persoane

perioada 19.07-13.08.2021-consiliere gr.3

15

persoane

perioada 01.04.-02.05.2022-consiliere gr.4

9

persoane

perioada 03.05.-31.05.2022-consiliere gr.5

13

persoane


COMUNICAT PRESĂ SMIS 130237 – Acordare_micro_granturi

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Isaccea, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea a semnat primele 4 contracte de subvenție (micro-granturi) sub formă de ajutor de minimis, din totalul de 10 planuri de afaceri care vor fi subvenționate prin proiectul „ACȚIUNI SOCIALE ȘI MĂSURI INTEGRATE PRIN MECANISMUL DLRC ÎN COMUNITĂȚILE MARGINALIZATE DIN ORAȘUL ISACCEA/ REVARSAREA, JUDEȚUL TULCEA” Cod SMIS: 130237.
Felicitări și succes în afacerea propusă celor patru beneficiari: Mîndru Anamaria, Iordache Emil, Iordache Radu Andrei și Candachia Mihaela.


LANSAREA PROIECTULUI

„ACȚIUNI SOCIALE ȘI MĂSURI INTEGRATE PRIN MECANISMUL DLRC ÎN COMUNITĂȚILE MARGINALIZATE DIN ORASUL ISACCEA/ REVARSAREA, JUDEȚUL TULCEA”

Cod SMIS: 130237

Unitatea Administrativ Teritorială orașul Isaccea, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea anunță lansarea proiectului cu titlul „ACȚIUNI SOCIALE ȘI MĂSURI INTEGRATE PRIN MECANISMUL DLRC ÎN COMUNITĂȚILE MARGINALIZATE DIN ORASUL ISACCEA/ REVARSAREA, JUDEȚUL TULCEA”, luni 14 iunie 2021, în cadrul conferinței organizată la Căminul Cultural din orașul Isaccea, orele 13.00-14.00.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,

Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității,

Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 de locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, contract de finanțare POCU/303/5/2/130237.

Proiectul are o perioadă de implementare de 35 de luni, respectiv în perioada 15.02.2021-31.12.2023, având o valoare totală de 4.291.591,01 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din FSE – 4.077.011,49 lei, o valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 181.808,97 lei și o cofinanțare eligibilă a beneficiarului – 32.770,58 lei.

S c o p u l proiectului este realizarea de acțiuni specifice în cadrul infrastructurii sociale finanțată prin Măsura M1/6B din Strategia de Dezvoltare Locala G.A.L. Dobrogea de Nord Tulcea (Sm 19.2 din PNDR 2014-2020, LEADER), pentru îmbunătățirea calității vieții pentru minim 250 persoane din Isaccea, județul Tulcea, aflate în risc de sărăcie sau excluziune sociala, prin implementarea de măsuri integrate care sa răspundă nevoilor acestora.

G r u p u l ț i n t ă vizat este format din minim 250 persoane cu domiciliul în UAT Isaccea inclusiv localitatea Revărsarea, jud. Tulcea, aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, care se află într-una din situațiile: în risc de sărăcie sau se confruntă cu o deprivare materială severă, sau trăiesc în gospodarii cu o intensitate extrem de redusă a muncii, care vor beneficia de servicii integrate socio-medicale.

Principalele rezultate așteptate:

Þ Minim 124 vârstnici vor beneficia de măsuri socio-medicale, anti-discriminare și locuire (suport social, suport medical și acțiuni de socializare în cadrul Centrului Social Revărsarea);

Þ Minim 126 adulți vor beneficia de măsuri socio- medicale și de ocupare (informare, orientare, consiliere, formare profesională și antreprenoriat), dintre acestea:

  • 70 persoane beneficiari participanți formare profesională – minim 14 cursanți/ grupă, minim 63 persoane calificate prin 5 grupe de cursuri (turism, industria horeca, construcții, cu module de TIC si dezvoltare durabilă), din care:

o 32 persoane angajate sau desfășoară activitate independentă

  • 56 beneficiari consiliați antreprenoriat, dintre aceștia:

o 30 beneficiari consiliați-mentorat PA (5 grupe cu aprox. 11 participanți)

o 30 planuri de afaceri realizate

o 2 concursuri de selecție PA

o 10 planuri de afaceri selectate pentru finanțare acordare micro-granturi 25.000 euro

 


29.02.2021, intalnire de lucruechipa de implementare proiect – Beneficiar (UAT oras Isaccea), Partener 1( ADDJ Tulcea)


19.02.2021, intalnire de lucru Beneficiar (UAT oras Isaccea), Partener 1( ADDJ Tulcea)


11.03.2021, intalnire de lucru Dir. Asistenta Sociala oras Isaccea, Beneficiar (UAT oras Isaccea), Partener 1( ADDJ Tulcea)


Informatii proiect pocu smis 130237 – PDF