Organele de conducere, administrare şi control

1. Conducerea Asociaţiei se realizează de către Adunarea Generală a Asociaților compusă din reprezantanţi/reprezentanți delegați ai unităţilor administrativ teritoriale componente.

2. Administrarea Asociaţiei este asigurată de către Consiliul Director format din 5 membri după cum urmează:

PRESEDINTE

  • Ion Eugen - Primar Comuna Jurilovca

Membri

  • Ciobanu Laurentiu - Primar Comuna Topolog
  • Enache Dumitru - Primar Comuna Stejaru
  • Iorga Aurel -  Primar Comuna Luncavita
  • Condrat Nicusor - reprezentant Consiliul  Judetean  Tulcea

(3) Directorul executiv al asociatiei este ing. Danut DRĂGAN,

(4) Cenzorul/ Auditorul statutar al asociatiei este ec. Ariana TEODOR;

Atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control sunt prevăzute în Statutul Asociației.