Proiecte depuse/ Proiecte în lucru membri

Asociaţie intercomunitară constituită în judeţul Tulcea cu scopul de a accesa fondurile UE de dezvoltare rurală, Asociaţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Tulcea ​​ a depus începând cu luna martie 2008 (pentru o parte din cele ​​ 38 de unităţi administrativ teritoriale, membre ale asociaţiei), cereri pentru finanţearea proiectelor prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) având ca obiective:

  • Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază în spaţiul rural;

  • Îmbunătăţirea accesului la servicii de bază pentru populaţia rurală;

  • Creşterea numărului de sate renovate;

  • Creşterea numărului de obiective de patrimoniu din spaţiul rural.

  • măsura 322 (PNDR 2007-2013) – "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale";

 

 

  • măsurile 4.3, 7.2 si 7.6 (PNDR 2014-2020):

     

  • CENTRALIZATOR SESIUNE PNDR - AN 2017

Sub

măsura

SECTOR

Alocare/ Sesiune 2017

(euro)

Proiecte depuse

Valoare proiecte depuse

(euro)

Proiecte depuse ADDJ

Valoare proiecte depuse ADDJ

(euro)

4.3a ITI

Sector infrastructură de acces agricolă

3.000.000

4

3.452.793

1

484.994

7.2

Infrastructură apă/apă uzată

99.719.136

171

-

2

2.690.869

7.2 ITI

Infrastructură apă/apă uzată

17.000.000

10

13.204.837

5

6.310.057

7.2 ITI

Infrastructură educațională

5.000.000

8

2.684.356

3

1.269.656

7.2 ITI

Infrastructură rutieră

33.000.000

27

25.754.682

13

12.158.532

7.6

Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural

70.338.301

491

-

1

288.343

7.6 ITI

Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural

9.000.000

14

4.247.900

8

2.762.477

 

TOTAL PROIECTE DEPUSE AN 2017

 

63 ITI

 

49.344.568 ITI

 

30 ITI

3 național

22.985.716 ITI

2.979.212 național